Dicslaimer en Privacybeleid

De website www.viehorscategorie.be is beheerd door Vicky Van Loock. Vicky Van Loock is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna omschreven als: WBP).

Mijn gegevens zijn:
Vicky Van Loock
Zavelstraat 1
3071 ERPS-KWERPS
België 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vicky Van Loock of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Vicky Van Loock levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Vicky Van Loock de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Vicky Van Loock kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Vicky Van Loock geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Vicky Van Loock kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Vicky Van Loock verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacy

Vie Hors Catégorie verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Vicky Van Loock op vicky@viehorscategorie.be

Jouw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht!

Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Welke gegevens verzamel ik?#

Wanneer jij je inschrijft om een blogpost te volgen, vraag ik jou om je naam en e-mailadres in te vullen.

Wanneer jij een bericht/comment achterlaat op de site, verzamelen we – om spam te helpen detecteren – de gegevens in het bericht/commentformulier, het IP-adres van de bezoeker en de gebruikte browser.

Een geanonimiseerde reeks van je e-mailadres ( ook een hash genoemd) kan doorgegeven worden aan de Gravatar service om te kijken of jij deze gebruikt. De gravatar service policy is hier beschikbaar: https://automattic.com/privacy/.
Nadat je comment is goedgekeurd, is je profielfoto publiek zichtbaar bij je bericht/comment. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?#

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van een notificatie van een nieuw bericht, voor onze nieuwsbrieven en voor het versturen van persoonlijke mails naar jou.
  • Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

Met wie delen we je persoonsgegevens?#

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Combell.
Berichten/comments van bezoekers kunnen door een automatische spam service gescand worden.

Beveiliging persoonsgegevens#

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies#

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

  • Wanneer je een bericht/comment op deze site plaatst, vragen we om je naam en e-mailadres in te geven. Deze zijn voor jouw gemak zodat je, wanneer je later nog een bericht/comment wil plaatsen, diezelfde gegevens niet opnieuw dient in te geven. Deze cookies blijven één jaar bewaard.
  • Wanneer je onze loginpagina bezoekt, installeren we een tijdelijke cookie om na te gaan of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke data, en verwijdert zodra je jouw browser sluit.
  • Wanneer je inlogt, installeren we een aantal cookies om keuzes betreffende je login e login informatie en beeldscherminstellingen te bewaren. Login cookies zijn twee dagen geldig, deze voor de beeldscherminstellingen blijven een jaar lang bestaan. Wanneer je ‘remember me/herinner mij’ selecteert, zal je login twee weken geldig blijven tenzij je uitlogt, dan verwijderen de cookies.
  • Wanneer je een bijdrage levert aan deze blog door een artikel te bewerken of te publiceren, dan is er een extra cookie opgeslagen door je browser. Deze bevat geen persoonlijke data, en bevat enkel de post identiteit van het artikel dat je deelde/bewerkte. Het vervalt na 1 dag.

Google Analytics#

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media#

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:

Uitschakelen en verwijderen#

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten verbinding in beweging. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 

Bewaartermijn#

Wij bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je meteen uit het systeem worden verwijderd.

Wanneer je een bericht/comment plaats, zijn zowel de coment zelf als de metadata voor onbepaalde tijd opgeslagen. Dit om vervolgberichten/comments automatisch te kunnen herkennen en opvolgen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten#

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via vicky@viehorscategorie.be

Wijzigingen#

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.